Институции Общество

Стартира Процедура по мярка 60/40

Написано от ПЗИНФО

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че от 26-ти октомври стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г.Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работници и служители за месец август.

Документи от работодатели – кандидати за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

Повече информация може да немерите на адрес: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/. В настоящата рубрика са публикувани образците на документи, Информация за работодателите, Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

Коментари