Институции

Стартира процедура по избор на съдебни заседатели

Написано от ПЗИНФО

Процедура за определяне на съдебни заседатели за мандат 2024-2028 г. стартира Общински съвет – Пазарджик.

През 2024 година изтича мандатът на действащите съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд – Пазарджик. Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив е определило брой на съдебните заседатели за Окръжен съд – Пазарджик за следващия мандат общо 40 броя, от които 24 от Община Пазарджик.

За Районен съд – Пазарджик Общото събрание на съдиите от Окръжен съд е определило общо 42-ма съдебни заседатели, от които Общински съвет – Пазарджик трябва да предложи 30. Обявата и списъкът с необходимите документи са публикувани на сайта на Общински съвет – Пазарджик. Срокът за подаване на документи е до 5-и януари 2024 г.

Коментари