Общество

Стартира проект за обновяване и модернизиране на четири училища и едно общежитие

Пазарджик Стартира и Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“, съобщи кметът Тодор Попов на първата си редовна пресконференция за тази година.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към подобряване на качеството и повишаване на привлекателността на образователната среда в учебните заведения. Целева група са  учениците от 1-ви до 12-ти клас, обучаващи се в общинските училища на територията на гр. Пазарджик (вкл. деца от ромски произход и деца в неравностойно положение). Попов допълни, че работата ще започне през май, като целта е до началото на следващата учебната година да приключи. Определящо при избора на изпълнител вероятно ще бъдат срокът за изпълнение на дейностите и цената.

Коментари