Институции

Стартира изграждането на компосрираща инсталация и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Кметът на Община Пазарджик Тодор Попов и министърът на околната среда и водите Нено Димов направиха „Първа копка“ на обект “Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща инфраструктура на площадката за Регионален Център за Рециклиране (РЦР) в землището с. Алеко Константиново, Община Пазарджик” при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”.

Преди символичният старт на строителните дейности кметът Тодор Попов изтъкна, че новата инсталация и сепарирането на отпадъците ще удължи живота на Регионалното депо, защото ще се намали обемът на депонираните отпадъци.

От друга страна министър Димов посочи, че компостиращата инсталация, която превръща зеления отпадък в суровина, която може да се използва е елемент от кръговата икономика.

Проектът се финансира по ОП “Околна среда 2014-2020 г.” и е на стойност близо 20 милиона лева.

 

Коментари