България Институции

Срокът на решенията на ТЕЛК се удължава до края на февруари 2021

Написано от ПЗИНФО

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. Обявената в момента извънредна епидемична обстановка в страната е до 30 ноември.

Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на февруари 2021 г. От здравното министерство напомнят също, че ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място.

Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, че в условията на извънредната епидемична обстановка у нас  всички ТЕЛК се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).  На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото. Така пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.

Коментари