Общество

Спортното училище добавя прием в още шест вида спорт

Пазарджик Нови видове спорт ще предложи през следващата учебна година Спортното училище в Пазарджик. Със своя заповед от 21.03.2018 г. министърът на младежта и спорта, Красен Кралев, е утвърдил държавния план-прием за училището за учебната 2018/2019 година.

 

Директорът на учебното заведение Георги Георгиев уточни, че новите видове спорт, които ще бъдат част от образованието са баскетбол, кикбокс, карате, колоездене, тенис на корт и лека атлетика. В приема за школото са и спортовете футбол, бадминтон, волейбол, тенис, художествена гимнастика, плуване, модерен петобой, джудо, бокс и  колоездене. По думите на Георгиев, по този начин се обхващат почти всички спортни клубове, които имат дейност в Пазарджик, а техните възпитаници ще могат да тренират в по-добър режим, а подготовката им за високи спортни постижения ще бъде оптимална. Общият брой паралелки ще бъдат осем – V клас – 3; VІ клас – 2; VІІ клас – 1 и VІІІ клас – 2. Освен квалифицирана подготовка, Спортно училище – Пазарджик предлага на учениците си общежитие и столово хранене. Ръководният екип ще организира и реализира провеждането на изпити за проверка на способностите на желаещите по съответния спорт. Приемните изпити би следвало да се проведат през периода 21 – 30 юни. Заложените в план – приема спортове по класове и паралелки са както следва:

паралелка

вид спорт

брой ученици

V клас – 78 ученици

футбол

бадминтон

баскетбол

волейбол

тенис

художествена гимнастика

плуване

модерен петобой

джудо

бокс

карате

колоездене

лека атлетика

22 общо

3 общо момичета/момчета

7 общо момчета/момичета

8 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 момичета

5 общо момичета/момчета

4 общо момичета/момчета

10 общо момичета/момчета

3 общо момчета/момичета

4 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

V клас – общо места: 78; общ брой паралелки: 3

VІ клас – 52 ученици

художествена гимнастика

футбол

бадминтон

бокс

баскетбол

волейбол

джудо

карате

кикбокс

колоездене

лека атлетика

модерен петобой

плуване

тенис

3 момичета

7 общо момчета/момичета

3 общо момичета/момчета

3 общо момчета/момичета

5 общо момичета/момчета

6 общо момчета/момичета

3 общо момичета/момчета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

4 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

VІ клас – общо места: 52; общ брой паралелки: 2

VІІ клас – 26 ученици

баскетбол

джудо

карате

кикбокс

колоездене

тенис

футбол

5 общо момчета/момичета

3 общо момичета/момчета

3 общо момичета/момчета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

6 общо

VІІ клас – общо места: 26; общ брой паралелки: 1

VІІІ клас – 52 ученици

бадминтон

баскетбол

бокс

волейбол

джудо

карате

кикбокс

колездене

лека атлетика

модерен петобой

плуване

тенис

футбол

3 общо момчета/момичета

5 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

5 общо момчета/момичета

4 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

4 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

3 общо момчета/момичета

10 общо

VІІІ клас – общо места: 52; общ брой паралелки: 2

Коментари