Институции Общество

Специализиран бус ще помага на хората с увреждания от общината по проект „Независим живот“

Пазарджик Закупен е специализиран нов автомобил за хора с увреждания след обявена обществена поръчка по проект „Независим живот“ по договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.002-0165-C001/16.12.2015г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съобщава Общинска администрация – Пазарджик.

 

Автомобилът е специализиран минибус за хора с увреждания, снабден с места за  седем пътници, водач и две места за инвалидни колички.  Стойността му е 69 096,00 лева с ДДС, като средствата са 100% финансирани по проекта.

Минибусът ще бъде използван от потребителите по проекта от всички населени места на територията на община Пазарджик.

Превозното средство е собственост на Проекта за целия период на неговото изпълнение, а от 01.01.2018 г. ще стане собственост на Общинска администрация Пазарджик и ще може да се ползва при необходимост от всички граждани  с увреждания на територията на общината.

Коментари