Институции

Специализирано теоретико-практическо занятие за полицаи от ОДМВР Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Занятието се осъществи на основание разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров от началото на годината за подготовка и провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване нивото на професионална компетентност на служителите от МВР. Темите бяха свързани с опазване и възстановяване на обществения ред, тактика на действие при охрана на масови мероприятия и правомерно използване на помощни средства.

Обучението бе осъществено на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка/ЦСПП/ – Пазарджик при Академията на МВР от служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”. В няколко поредни дни те подготвяха колегите си от охранителна и пътна полиция, които изпълняват служебните си задължения във всички структурни звена в ОДМВР-Пазарджик в региона. В някои от практическите казуси взеха участие и водачи на служебни кучета при отдел „Охранителна полиция” в пазарджишката полицейска дирекция.

Едновременно с това аналогични занятия се проведоха и със стажант-полицаите, които в момента са на курс за първоначална полицейска подготовка в центъра. В ролята на техни преподаватели и инструктори влязоха екипи от сектор „Специализирани полицейски сили” в отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР-Пловдив. Младите полицаи имаха възможност да се запознаят с оборудването на специалните полицейски сили, начините за действие с помощните средства и законосъобразността относно тяхното използване.

По време на обучението беше поставен акцент и върху огромната отговорност, която всеки служител носи за опазването на своя живот, този на своите колеги и на гражданите.

Коментари