Общество

Спасени животни и опазени защитени територии от РИОСВ през юни

Пазарджик За десет спасени през месец юни животни съобщава РИОСВ – Пазарджик. Седем от тях са от вида шипобедрени костенурки. Спасени са и три защитени птици в безпомощно състояние от вида бял щъркел.

 

От инспекцията съобщават, че в резултат изпълнението на дадени предписания са ликвидирани три незаконни сметища и са почистени замърсени терени във Велинград. Резерват „Купена“ е опазен от нарушители, извършващи незаконна сеч, предотвратени са също нарушения и пожари в защитени територии. Експертите са упражнили контрол върху състоянието на седем вековни дървета и върху ползването и търговията с растителни и животински видове.

Сн. РИОСВ

Коментари