Институции

Социалните теми ще бъдат във фокуса на петата дискусия от инициативата на БТА „Български гласове за Европа“

Тя ще се състои на 14 януари /петък/ в Пресклуба на Агенцията в Пазарджик.

Очаква се конференцията „Български гласове за Европа: социални проблеми и възможности за решаването им“ да открият областният управител на Пазарджик Иван Васев, евродепутатът Атидже Алиева – Вели и заместник- генералният директор на БТА Евгения Друмева, която ще бъде модератор на дискусията.

За участие са поканени хора с експертно мнение и позиции

по тази чувствителна за цялото общество тема: председателят на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков, Йордан Димитров, експерт от института, Светлан Карталов, главен секретар на Областна администрация Пазарджик, Цветелина Арапова-Чавдарова, директор на Регионална дирекция социално подпомагане – Пазарджик, председателят на Сдружението на частните предприемачи и работодатели Иван Неделчев, Иванка Ваклинова, директор на Профилирана гимназия „Иван Аксаков“, Димитър Русинов, управител на Фонд за превенция на престъпността „ИГА“, Гергана Спасова, директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Илиян Кузманов, основател на Фондация „Арт Ангел“ и Борислава Георгиева от фондацията.

В условията на пандемия през последните две години социалните проблеми се превърнаха в особено чувствителна тема не само в България, но и във всички останали държави от Европейския съюз.

Социалните услуги добиха ново измерение и се превърнаха в жизнена необходимост за уязвими групи от обществото. За тяхното усъвършенстване в отговор на новата обществена нужда се инвестират значими средства и се разкриват нови работни места.

Отговарят ли социалните услуги на очакванията на хората и какво е бъдещето им е една от темите на форума, организиран от БТА.  

Други акценти в дискусията ще бъдат:

  • проблемите, свързани с доходите и стойността на труда;
  • пенсионирането и реформата в сектора;
  • социалното осигуряване и неговата тежест за работещите и работодателите;
  • подкрепата за социално уязвимите групи на обществото;
  • проблемите на майчинството и отглеждането на децата;
  • начините и възможностите за инвестиции в социалната сфера;
  • мотивирането на млади хора за работа с уязвими групи на обществото;
  • националното и европейско социално законодателство;
  • липсата на кадри в социалната сфера;
  • предизвикателствата пред работата с различните социално уязвими групи.

Участниците ще имат възможност да изложат своите идеи и виждания за подобряване на социалната среда, за възприемането на добрите примери и нужните решения за това, както и за европейските политики, които да доведат до по-добри условия за всички, вземайки предвид националните особености.

Можете да следите дискусията на живо във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/635527907782607

както и на платформата Zoom:

https://zoom.us/j/9522835000?pwd=R1grWmpUZlhCV2puZTRxbThQVlNkZz09
MeetingID:9522835000
Passcode: 470451

Конференцията за бъдещето на Европа

Български гласове за Европа: социални проблеми и възможности за решаването им“ се организира в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Гражданите на Европа, включително и от България, имат възможност да изразят пряко представите си в какъв Европейски съюз искат да живеят чрез граждански панели, дебати в съответните страни и пряко на многоезична платформа.
С инициативата си „Български гласове за Европа“, подкрепена от Европейския парламент, Българската телеграфна агенция има амбицията да даде глас на българските граждани в тези дебати, като събере колкото се може повече идеи и мнения на хора от цяла България как трябва да се промени ЕС, за да отговори на бъдещите предизвикателства.
Следете сайта „Български гласове за Европа“: https://europe.bta.bg/

Коментари