Институции Общество

След седмица избират концесионер на терените на бул. „Христо Ботев“

Пазарджик През следващата седмица в Община Пазарджик ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия върху терените в СУ „Георги Бенковски“  на бул. „Христо Ботев“ №99. Процедурата веднъж беше открита и в края на месец ноември 2017 г. беше прекратена, поради, цитирам, установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.“.

 

Преди провеждане на тази през следващата седмица, обявлението е обнародвано в електронното издание на „Държавен вестник“ под №1 от 06.12.2017 година. Теренът е с обща площ от 78 771 кв.м, като концесираната представлява 5 484 кв.м. Трайното й предназначение е комплекс за образование.

Записаният в решението на ОбС основен предмет за бъдещия концесионер е „…управление и поддържане на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да го експлоатира, предлагайки възмездно услуги на населението от спортен характер, изразяващи се в предоставяне под наем на спортни съоръжения /тенис кортове 7 броя и игрище за мини футбол 1 брой/. В условията е включено още осигуряване на нови съоръжения за съблекални, треньорска стая, заведение за напитки и други спомагателни помещения за комплекса, които да са от преместваем характер, но изпълнени чрез съвременните енергийно ефективни материали; изграждане на балонно покритие на два от тенис кортовете; ограда – метална мрежа с прахово покритие и височина до 3 м; осветление на целия спортен комплекс и т.н.

Процедурата ще се проведе на 11 януари в Заседателната зала на Община Пазарджик.

Коментари