Институции

След обилния снеговалеж в община Пазарджик обстановката се нормализира

Пазарджик

При обилен снеговалеж, започнал около 20:00 ч. на 16.01.2016 год. и в съответствие с плана за зимното поддържане бяха предприети дейностите в Община Пазарджик за снегопочистване и създаване на нормална обстановка и безопасност на движението.

В гр.Пазарджик снегопочистването започна от 22:00 часа с 9 бр. специализирани автомобили на почистващата фирма. Обстановка се влоши, проверяваха се сигнали за паднали дървета, клони,  паднали и прекъснати кабели, проблеми с електрозахранването и тролейбусната мрежа.

Основната, пътна мрежа в гр. Пазарджик беше почистена от снега основно около 05:00 ч. на 17.01.2016 година.

В 04:30 ч. започна обработката и полагането на разтвор от калциев хлорид по основните улици,което приключи в 08:00 часа.За пръскането са използвани 2 специализирани автомобила.

Поради усилване на снеговалежа в 09:00 часа започна повторното почистване на основните улици с 8 бр. снегопочистващи машини, което приключи в 11:30 часа. След това започна почистването на второстепенните улици с 9 бр. автомобили, което продължи до 16:30 часа.

По-късно, вечерта на 17.01.2016 год. започна понижаване на температурите. От 03:00 ч. на 18.01.2016г. започна повторно обработване на пътните съоражения – мостове, надлези и др. и основните улици с разтвор на калциев хлорид. Дейността приключи около 07:30 ч. на 18.01.2016г.

В гр. Пазарджик при снегопочистването са използвани 11 бр. автомобили на снегопочистващата фирма. Разходвани са 12 куб. м. разтвор от калциев хлорид. За снегопочистването и обработването но общинските пътища са използвани 12 бр. специализирани автомобили и са разходвани 145 тона пясък и сол.

Проблеми при организацията и провеждане на дейностите по снегопочистването създават паркиралите автомобили. В това отношение не се наблюдава промяна в поведението на собствениците  и водачите на паркиралите автомобили.

Обстановка в Община Пазарджик продължава да се нормализира. През деня на 18.01.2016г. усилията  са насочени към почистването и освобождаването от падналия сняг в участъците „Синя зона“, общинските паркинги и пешеходните зони. Напомняме на гражданите, държавните институции и организации, фирмите и офисите за задължението, което имат за почистването на тротоарите.

За осъществявянето на контрол по снигопочиствонето са участвали 22 служители от БМ „ Паркинги и охрана“.

 

Коментари