Вашите сигнали

Следите на времето не пожалиха и този знак

Знак, пътна табела, място за обяви – какво е това?

Съдейки по еднопосочните платна на ул. „Стефан Караджа“, повечето хора, независимо дали пешеходци или шофьори, ще се сетят, че на табелата има стрелка, указваща накъде могат да се движат. Но повечето. А тези, които вчера са взели книжка? С табелата ли да се оправдаят ако влязат в насрещното?

Коментари