Институции Общество

Синитево гласува да има ли кариера за мрамор и площадка за неопасни отпадъци в землището на селото

Написано от ПЗИНФО

Синитово

Местен референдум ще се проведе през следващия месец в пазарджишкото село Синитово. В тази връзка публикуваме Информационен лист от Община Пазарджик:ИНФОРМАЦИОНЕН    ЛИСТ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. СИНИТОВО, ЧЕ НА 27.10.2019 Г. /НЕДЕЛЯ/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

  1. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ“ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СИНИТОВО?
  2. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ „ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ“ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СИНИТОВО?
  3. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА МРАМОРИ“ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СИНИТОВО?

МОТИВИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА СА: ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СИНИТОВО, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА МРАМОРИ ЗАСЯГАТ ПРЯКО ИНТЕРЕСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА; ЩЕ СЕ ЗАСЕГНЕ СЕРИОЗНО ПОМИНЪКА НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО СИНИТОВО, КОЕТО СЕЛО Е С ТРАДИЦИОННО ЗЕЛЕНЧУКО И ЖИВОТНОВЪДНО ПРОИЗВОДСТВО; ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, А НАРУШАВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНАТА ОКОЛНА СРЕДА ЩЕ Е МОТИВ ОСОБЕНО ЗА ПО-МЛАДОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ПОТЪРСИ ТАКАВА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО, КОЕТО БИ ДОВЕЛО ДО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА С. СИНИТОВО.

ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ НА 27.10.2019 Г. /НЕДЕЛЯ/ ОТ 7,00 Ч. ДО 20,00 Ч. В СЕКЦИИ № 185 И № 186 С . СИНИТОВО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ.

ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯТ ОТБЕЛЯЗВА В ХАРТИЕНАТА БЮЛЕТИНА  В КВАДРАТЧЕТО С ИЗБРАНИЯ ОТ НЕГО ОТГОВОР „ДА“ ИЛИ „НЕ“, ПОСТАВЯ БЮЛЕТИНАТА В ПЛИКА, ИЗЛИЗА ОТ КАБИНАТА И ГО ПУСКА В ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ. ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ СЕ ПРОИЗВЕЖДА С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЪПРОС, ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ.

Коментари