Институции

Семейството ще получи почетния знак на съдия Петричев

Написано от ПЗИНФО

На 19.03.2021 г. от 10:30 ч. в Районен съд-Велинград ще се състои церемонията по връчване на отличието на наследниците на удостоения посмъртно, съдия Веселин Ангелов Петричев с „личен почетен знак-първа степен златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества.

Коментари