Култура

Селищна могила Юнаците – неочаквани открития през 2019 година

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Проучванията на селищна могила Юнаците през настоящия сезон донесоха изключително интересни резултати. Направените сондажи показаха, че селището от халколитната епоха е имало много по-голяма площ от селищната могила – над 100 дка. В проучваната над 10 години негативна структура, на дълбочина над 6 м от древния терен, се разкриха последователни конструкции от дърво и глина – най-вероятно от входа към селището, който е оставал на известна дълбочина под нивото на последователно наслагващите се едно върху друго селища. В сграда с площ над 100 м2, с различни помещения, се разкри силно обгорял скелет на бебе, лежащо сред разпилени зърна и семена, затиснато под горели деструкции и нападали съдове, останки от които покриват целия под на помещението. Досега са открити 168 находки, сред които орнаментирани костени и глинени антропоморфни фигурки, зооморфни и орнитоморфни глинени фигурки (една от тях е на птица с две глави, украсена с червена боя), накити от средиземноморските миди Spondylius и Dentalium, инструменти от мед, камък, кост.

Значително по-големи от известните досега се оказаха и размерите на селището от ранната бронзова епоха, разположено извън границите на селищната могила. Останки от три последователни строителни хоризонта се откриха на 85 м южно от могилата, като към най-горния от тях принадлежи погребение на бебе в урна – до съоръжение от по-долния хоризонт.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

Коментари