Спорт

Седмица на спорта на „Острова“

Написано от ПЗИНФО

От 15 до 21 юли 2019 г. всяка вечер от 17:00 до 21:00 ч. в парк „Острова“ на Колодрума ще се проведе Седмица на спорта за младежи на възраст от 15 до 29 г. по проект „Ние се движим“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик.

 Седмица на спорта има за цел да предостави възможности за придобиване на умения за практикуване на спорт и за трайна мотивация за физическа активност у младите хора. Те ще могат да усъвършенстват своите спортни умения, а всички заедно да създадат нови запознанства и приятелства. Чрез всичко това да осмислят ползите от спорта и физическата активност и да продължат да се занимават с тези активности в свободното си време.

Проект „Ние се движим“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт” по договор № 25-00-32/06.06.2019 г. с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2019 г., Направление 3 към Министерство на младежта и спорта.

––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на проект «НИЕ СЕ ДВИЖИМ», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари