Институции

Седемнадесет проекта от областта са одобрени за финансиране от ПУДООС

Пазарджик Седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2016 г." и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам".

 

До 10 000 лв. ще получат проектните предложения на две общини и шест кметства от област Пазарджик – на общините Велинград и Септември и на кметства Мирянци,  Сестримо, Щърково, Оборище, Горна Дъбева и Алендарова. В кампания 2016-та са подадени 1217 проекта от общини и кметства. Одобрените са 234.

Финансиране ще получат две училища от област Пазарджик – СОУ „Методи Драгинов", с. Драгиново, община Велинград и СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 800. С 5 000 лв. ще бъдат финансирани 127 проекта.

Финансиране до 5 000 лева ще получат и проектите на седем детски градини в региона – ОДЗ „Йордан Шопов”, с. Исперихово, община Брацигово, ОДЗ „Иглика”, гр. Пещера, ЦДГ „Брезичка”, гр. Панагюрище, ЦДГ „Детелина”, кметство Мирянци,  ЦДГ „Слънчо”, с. Бошуля, ЦДГ „Щастливо детство”, с. Ковачево и ЦДГ „Радост”, гр. Велинград. Постъпилите проекти на детски градини от страната са 683, а одобрените – 115./РИОСВ/

Коментари