Общество

Сдружението на предприемачите в Пазарджик иска спешни мерки заради високите цени на тока

Написано от ПЗИНФО

ДО
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ИВАН ВАСЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик се обръща към Вас с искане да предприемете спешни действия срещу рекордно високите цени на електроенергията на свободния пазар и изкуствено създадения дефицит. Допуснатият неоправдано висок скок на цената на електроенергията влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия.

Ние от Сдружението на частните предприемачи и работодатели се присъединяваме към исканията на 4-те най-големи бизнес организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, за осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, за временно ограничаване на износа на електроенергия и за подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения.

Заявяваме категоричната си подкрепа и за национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди работещи в индустриалния сектор в България.

С уважение,

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ, /П/
Председател на УС на
СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
И РАБОТОДАТЕЛИ В ПАЗАРДЖИК

Коментари