България

Сахарски прах над България, къде ще е най-много

Написано от ПЗИНФО

Днес над страната ще има пренос на сахарски прах, съобщават от НИМХ.

В западната половина на страната ще бъде със средни до високи концентрации, на изток ще са ниски. Утре преносът на сахарски прах над цялата страна ще продължи и над цялата страна ще бъде с високи концентрации.

Преносът на сахарски прах е явления, обичайно за България.

В пролетните месеци атмосферната циркулация относително често води до увличане на частици от пустинята Сахара, които с юг-югопаден пренос дотсигат и до нашата страна.

Във вторник, с промяна на потока от северозапад, концентрациите на сахарски прах над страната ще намаляват.

На спътниково изображение в юрко розово се вижда районът със средни и високи концентрации на сахарски прах над страната.

Коментари