Институции Общество

Санкция до 15 000 лв. очаква водоснабдителното дружество във Велинград заради забавена информация за завишения уран във водата

Пазарджик Санкция около 15 000 лева очаква водоснабдителното дружество във Велинград заради забавената информация за завишени стойности на уран в питейната вода, съобщи директорът на Регионална здравна инспекция – Пазарджик, д-р Фани Петрова.

 

Началникът на отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”, д-р Румен Атанасов уточни, че протоколите от радиологичните изследвания с превишения над допустимите норми на естествен уран във водоизточници, ползвани за Велинград и селата Света Петка, Юндола, Пашоово, Грашево и махала Мечо корито три от водоснабдителните зони на регион Велинград /зона – Грашево, махала Мечо корито; зона – Св. Петка, Юндола, Пашово; зона – част от кв. Чепино и малка част от кв. Лъжене на гр. Велинград/ са получени в инспекцията на 19 април 2017 г., но водоснабдителното дружество ВКТВ – Велинград е разполагало с тях още в края на декември 2016 година. Директорът на РЗИ д-р Фани Петрова добави, че на 20 април 2017 г. е разпоредила предприемане на спешни действия от страна на доставчика на питейна вода за отстраняване на всякакъв риск за здравето на населението и незабавно спиране на водоползването за питейни нужди от проблемните водоизточници. Разпоредено е още осигуряването на достатъчни количества качествена питейна вода и извършване на учестен мониторинг на водоизточниците.  РЗИ Пазарджик извършва мониторинг на питейните води в областта и до момента по показател „естествен уран“ не са констатирани отклонения.

Д-р Петрова уточни, че Наказателно постановление за водоснабдителното дружество все още няма, но се очаква то да е на стойност 15 000 лв.

След получаване на информацията е извършено пробонабиране от всички засегнати водоизточници. Пробите са изпратени в РЗИ – Пловдив, а резултатите ще бъдат предоставени на медиите веднага след получаването им до две седмици.

Коментари