Общество

Санкции за 23 000 лева през 2016 г. за нарушаване забраната за тютюнопушене

Пазарджик Контролът по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места (Закон за здравето, чл. 56 и 56а) се осъществява от здравните инспектори целогодишно, като под внимание се вземат и постъпилите в РЗИ сигнали от граждани и организации. През миналата година са извършени 4221 проверки на обекти в областта, в т.ч. вечерни и нощни – със съдействието на служители от ОД МВР Пазарджик.

 

Проверени са 472 обекта за хранене и развлечения, 871 детски и учебни заведения, 671 лечебни и здравни заведения, 2171 други закрити обекти с обществено предназначение, в т.ч. бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, хотели и мотели СПА центрове, площадки за игра, плувни басейни, транспортни средства и др., 36 открити обществени места /площадки за игра, спортни обекти и др.

За констатирани нарушения са издадени 30 наказателни постановления на стойност 23 хил. лв., от които  21 на физически лица, 5 на  еднолични търговци и 4 на юридически лица.  Най-често забраната за тютюнопушене на закрито се нарушава от заведенията за обществено хранене и развлечения (кафе-аперитиви, барове и ресторанти), показват наблюденията от проверките.

Проверена е основателността на постъпилите през 2016 г. общо 14 сигнала, (по телефон или електронна поща) от граждани и организации за нерегламентирано тютюнопушене (вкл. 1 анонимен). От тях 12 касаят обекти за хранене и развлечение и 2 – други обществени места.  Само 4 са основателни и нарушителите са актувани.

През 2016 г. специалистите по профилактика на болестите и промоция на здравето периодично провеждаха обучения на деца и ученици за вредата от тютюнопушенето и оказваха методическа помощ на медицинските специалисти от учебните заведения.

Коментари