Site icon pz-info

Рокади в управлението на РЗИ и ЦСМП

Д-р Борис Манев е новият директор на Регионална здравна инспекция Пазарджик. Той е назначен на 30.09.2022 г. със заповед на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев след спечелен конкурс.

До настоящия момент д-р Манев изпълнява длъжността директор на ЦСМП Пазарджик и притежава дългогодишен опит в системата на здравеопазването.

Това означава, че постът в Центъра за спешна медицинска помощ се овакантява.

Коментари