Институции Общество

Рокади в постоянните комисии на ОбС

Пазарджик Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик гласуваха съветниците на последната си сесия. Предложението е на общинския съветник Благо Петров, а посочената причина е, че някои от колегите му участват в три комисии, а други – само в една.

 

За справедливото им разпределение и еднаква натовареност, според предложението, се освобождават Евтим Янев от ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”; Христо Бързев от ПК „Контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и мониторинг на обществено възложените поръчки”; Благо Петров от ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”; Йордан Чалъков от ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”; Ангел Минков от ПК „Здравеопазване и социална политика”; Атанас Шопов от ПК „Жалби, сигнали и предложения на гражданите и предотвратяване на конфликт на интереси” и Лидия Панайотова от ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”.

Избира се Илиян Порязов за член на ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”; Георги Георгиев за ПК „Контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и мониторинг на обществено възложените поръчки”; Благо Солов за ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”; Таня Димитрова за ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”; Цанко Бангьозов за ПК „Здравеопазване и социална политика”; Сашо Ангелов за ПК „Жалби, сигнали и предложения на гражданите и предотвратяване на конфликт на интереси” и Альоша Стоянов за член на ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”. Точката от дневния ред беше гласувана единодушно.

Коментари