Институции

РИОСВ-Пазарджик наложи санкции за замърсяването на река Луда Яна

Пазарджик

Три акта за административни нарушения на Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закон за водите на фирмите, допуснали замърсяването на р. Луда Яна преди седмица  състави  РИОСВ-Пазарджик.

 

На „Панагюрска медна компания”ООД, оператор на инсталация за производство на електролитна мед в землището на с. Цар Асен, е съставен акт по Закон за опазване на околната среда за неизпълнено условие от комплексното разрешително  на обекта. Предвидената в ЗООС санкция за това нарушение е от 10 000 до 100 000 лева. На дружеството „Еко Медет”ЕООД , собственик и оператор на окисния отвал и водоема за богати разтвори, е съставен акт по Закон за водите за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на р. Луда Яна. Санкцията е в размер от 500 лева до 2000 лева.

Акт по Закон за водите е съставен и на дружеството „Алман”ООД, задължено с договор да изпомпва и предотвратява изтичането на кисели води в р. Луда Яна. За това административно нарушение санкцията е от 2000 до 10 000 лева. На фирмите са предписани превантивни мерки за недопускане на подобни инциденти.  Разпоредено е инсталирането на две високонапорни помпи за работа в паралел, ревизия и тампониране на стената на водоема в зоната на дрениране. Изискано е  непрекъснато наблюдение на състоянието и нивото на водоема за богати разтвори, както и осигуряване на тръбна връзка между окисния отвал и открития котлован на рудник „Цар Асен” за отвеждане на дебалансовите дренажни води.

РИОСВ-Пазарджик ще продължи контрола за изпълнение на предписаните мерки.
 Сигналът за замърсяването, подаден от тел. 112 преди седмица предизвика незабавна проверка на екоинспекцията, БДИБР и Регионалната Лаборатория към ИАОС. Проверката констатира, че от водоем за „богати разтвори”, разположен под отвалите на рудник „Цар Асен ”, стопанисван от „Еко Медет”ЕООД дренират кисели води към р. Луда Яна. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена. Изтичането на дренажни води в река Луда Яна е преустановено.

РИОСВ

Коментари