Институции

РИОСВ наложи санкции за еконарушения за близо 100 000 лева през 2015г.

Пазарджик През 2015г. РИОСВ Пазарджик наложи санкции в размер на 91 450 лв. за нарушаване на екологичното законодателство. Това сочат обобщени данни за дейността на инспекцията през миналата година.  Значителна част от тези средства – 49 944 лв., са постъпили в бюджетите на общините : Панагюрище – 41 860 лв., Пещера – 6 021 лв., Пазарджик – 1155лв. и Белово – 907 лева и трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности. 

 

През 2015г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха  915  проверки в  815 обекта. За установени нарушения и несъответствия са издадени 650 предписания, съставени са 35 акта, наложени са две текущи месечни санкции и издадени 36 наказателни постановления на обща стойност 91 450 лв. Събраните суми от наложени санкции през предходни периоди през 2015г. са с общ размер 199 126 лева.

Подобрена ефективност на контролната си дейност през последната година отчита екоинспекцията в Пазарджик. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани. На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени 61 сигнала. При получаването им се действа своевременно. Подобрена е и комуникацията и координацията с другите институции.

Коментари