Институции Общество

РИОСВ и полиция иззеха препарирани и незаконно отглеждани защитени животни

Памидово

РИОСВ и РПУ – Пазарджик извършиха съвместна проверка на частен имот в с. Памидово.

 

Иззети са 7 живи шипобедрени костенурки и препарирани екземпляри на обикновен мишелов, таралеж, горска ушата сова и пчелояд. Тези видове са включени в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие и не могат да се отглеждат в домашни условия. Собственикът на незаконната „колекция” е дългогодишен ловец.

Откритите при проверката живи животни са предадени за преглед и отглеждане в Спасителен център за диви животни в Стара Загора, а препарираните остават в РИОСВ – Пазарджик на отговорно пазене.

За рaзпореждането с екземлярите са съставени протоколи, a за нарушенията ще бъдат предприети необходимите законови действия.

РИОСВ

Коментари