Общество

РИОСВ и две пазарджишки училища предадоха 227 килограма батерии за рециклиране

Пазарджик Ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ и НУ „Васил Друмев“ и служители на РИОСВ-Пазарджик, проведоха акция за събиране и предаване за рециклиране на батерии от домакинствата.  С тази кампания те се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 2017г.

 

Събраните 227 килограма батерии ще бъдат предадени на рециклиращата компания „Норд Елрециклинг“. Тя предостави на екоинспекцията и училищата контейнери за събиране на отпадъците и презентира ползите от рециклирането – спестява природни ресурси, енергия, вредни въздействия върху въздуха и водите. Учениците бяха поощрени с награди за проявеното зелено мислене.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците.

Коментари