Избори Политика

РИК Пазарджик ще е отворена до 23 юни

Написано от ПЗИНФО

Със свое решение Районната избирателна комисия в Пазарджик определи приемно време и прием на документи, както следва: от 22.04.2024г. до 23.06.2024г., всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч.

Членовете на РИК – Пазарджик следва да осигурят ежедневно присъствие в работното помещение на комисията на адрес: гр. Пазарджик, бул. България № 2, ет.2, Стъклена зала, с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.

Коментари