Общество

РЗИ препоръчва водата в с. Цар Асен и с. Росен временно да не се пие

Пазарджик Във връзка с получено на 18.07.2017г. писмо-уведомление от РИОСВ Пазарджик за изтичане на дренажни води от открит рудник «Цар Асен» в река Луда Яна, Регионалната здравна инспекция в Пазарджик предприе незабавно мерки.  

 

На 18.07 екип от РЗИ, съвместно със служители на ВиК Пазарджик извърши вземане на проби питейни води от централния водоизточник, снабдяващ селата Цар Асен и Росен, както и от вътрешната водопроводна мрежа /пунктове/ в двете населени места.

Пробите ще бъдат анализирани в лабораториите на РЗИ Пазарджик и РЗИ Пловдив. До излизане на резултатите РЗИ Пазарджик препоръчва водата в двете населени места да не се ползва за питейни нужди. 

РЗИ

Коментари