Институции Спорт

Ремонтът на стадиона ще бъде на 2 етапа

Пазарджик

След провеждането на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни работи за реконструкция на стадион „Георги Бенковски” гр. Пазарджик” за изпълнител е избран „Арете Строй“ ЕООД, гр. София, съобщи на редовната си пресконференция кметът Тодор Попов. Планираните дейности ще се реализират на два етапа. първоначално ще бъде изградена централна трибуна в сектор А с козирка, поливна система и рекултивиране на футболен терен. На следващ етап ще бъдат изградени трибуни, странично на централната на сектор А.

Първият етап е с обща цена за изпълнение 698 420,00 без ДДС и 838 104,00 с ДДС.

А общата цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 е 598 760,00  без ДДС и 718 512,00  с ДДС.

Стадион  „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик е изграден през 80-те години на миналия век като до момента е претърпял някои частични ремонти, но общото му състояние не е добро! Стадионът разполага с писта за лекоатлетически бягания и съоръжения за други лекоатлетически дисциплини, футболен терен с естествена тревна настилка. Теренът има дренажна и поливна система, които са в лошо състояние. Сградата към стадиона е скоро ремонтирана.

Коментари