Общество

Ремонтират пътя Динката-Памидово

Динката

Започна пълната реконструкция и рехабилитация на общинския път Динката – Памидово. Пътната отсечка е включена във  втората част от проекта "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово", по който бе подменен водопровода в село Лесичово.

Проектът се изпълнява по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. В рамките на рехабилитационните дейностти е предвидено  да бъдат възстановени транспортно- експлоатационните качества 
 на пътния участък, който е  с дължина 875,92 м. Ще бъде извършен предварителен ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка. Подобряване на равността с полагане на изравнителни пластове от биндер. Ще бъде положен  нов износващ пласт от плътен асфалтобетон.  В крайната фаза на рехабилитацията ще бъде  възстановена хоризонталната маркировка, а  вертикалната сигнализация ще бъде допълнена от пътни знаци и табели.

Коментари