Институции Култура

Регионалният исторически музей получи финансиране за различни проекти

Пазарджик

Регионален исторически музей – Пазарджик ще получи 101 631 лв. за реализирането на четири проекта, съобщи на редовната си пресконференция кметът на Пазарджик Тодор Попов.

От началото на 2019 г. Регионален исторически музей – Пазарджик кандидатства за предоставяне на финансова подкрепа чрез конкурсен принцип от бюджета на Министерството на културата и с един проект – от бюджета на Национален фонд Култура.

Проектите са одобрени и ще бъдат финансирани и четирите подадени проекта, както следва:

Проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани  дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда” ще бъде финансиран от Министерство на културата с 55 585 лева.

Национален фонд Култура финансира 6 327 лева за осъществяване на проекта „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“. С тези средства ще бъде направено изследване на празника Гергьовден в селата Бъта и Варвара.

Проектът „Изложба „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“ ще получи исканите 10 719 лева.

Музеят ще получи от Министерство на културата и целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за Селищна могила „Юнаците“ в размер на 29 000 лева.

 

Коментари