Институции Общество

Регионалната библиотека спечели няколко проекта

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик спечели проект пред Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ за ново оборудване на едно работно място в културната институция. Проектът е на стойност 5 574 лева и е четвърти, по който библиотеката работи от 2014 година досега с АХУ. Пред Министерство на културата е спечелен  проект за 4 402 лева за въвеждане на иновативни технологии по поддържане, архивиране и съхранение на единната информационна система за област Пазарджик  и за дигиталните колекции, съдържащи се в  „Дигитална библиотека Пазарджик“. Осигурен е достъп до външни сървъри, на които ще се съхранява информацията, периодично ще се архивира и прехвърля  на сървъри. Това дава възможност да се възстановяват базите данни при срив или при заразяване с криптовируси. По същия проект бе изготвена и издадена библиография „Олимпийските медалисти на Пазарджик“ по повод обявяването на Пазарджик за Европейска столица на спорта през 2020 година.

И през 2021 година Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик кандидатства и успешно защити пред Министерство на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2021 г. Общата стойност на Проекта възлиза на 15 499,99 лева. Закупените заглавия на книги са от областите: художествена литература; художествена литература за деца; хуманитаристика (публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.); справочна и друга научна литература. Всички заглавия от гореизброените области са съобразени с предварително  установените информационни нужди от страна на потребителите на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик.

Коментари