Култура Общество

Регионалната библиотека няма да работи с читатели до края на март

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и въведени нови противоепидемични мерки, считано от 23 март (вторник), Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“- гр. Пазарджик няма да работи с читатели. Мярката важи до 31 март 2021 г. Работното време на библиотеката ще бъде от 8,30 до 17.00 ч., като служителите в Регионална библиотека“ Н.Фурнаджиев“ ще изпълняват вътрешни дейности.

Коментари