Култура Общество

РБ „Н.Фурнаджиев“ спечели проект за единна информационна система пред Министерство на културата

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“ –Пазарджик спечели поредния проект пред Министерство на културата на стойност 5 000 лв. Проектът е със заглавие „Развитие на регионалните дейности чрез създаване на единна информационна система” и по него ще бъде изградена единна информационна система – обединена Интернет-страница, даваща възможност на обществените библиотеки на територията на област Пазарджик  да публикуват актуална информация за събитията, свързани с техния край.   Изграждането на обединен уебсайт ще спести неудобството на потребителите да преглеждат многобройните уебсайтове на читалищните библиотеки за търсене на информация. Ще се постигне бърз и лесен достъп до разнообразна информация и до документалните ресурси на библиотеката. С този проект ще се надгради създадената през 2019 г. „Дигитална библиотека Пазарджик“, като се добави система за регистрация, отчитане и статистика на дигиталните обекти в различните библиотеки от региона, както и възможност за прехвърлянето им в Европеана.

Основната цел на проекта е подобряване благосъстоянието на местната общност чрез предоставяне на адекватни информационни услуги, базирани на възможностите на новите технологии. По проекта 23–ма библиотечни специалисти от РБ „Н.Фурнаджиев“ и от читалищните библиотеки ще бъдат обучени да работят с информационната система и с новата база данни за регистрация на библиотеките в региона.

Партньори по проекта са софтуерната фирма „PC-TM“-София и медиите в региона.

Коментари