Институции Култура

РБ „Н. Фурнаджиев“ има нов сайт, изработен по проект

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ има нов сайт. Той е разработен по проект, спечелен пред Министерство на културата. Проектът е със заглавие „Развитие на регионалните дейности чрез създаване на единна информационна система” и по него бе изградена единна информационна система – обединена Интернет-страница. Новият сайт е по-динамичен и с възможност да се ползва от различни мобилни устройства, както и с бъдещи възможности обществените библиотеки в региона  да публикуват актуална информация за събитията, свързани с техния край.   Изграждането на обединен уебсайт спестява неудобството на потребителите да преглеждат многобройните уебсайтове на читалищните библиотеки за търсене на информация. Чрез новия сайт се постига бърз и лесен достъп до разнообразна информация и до документалните ресурси на библиотеката. Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на местната общност чрез предоставяне на адекватни информационни услуги, базирани на възможностите на новите технологии.  С този проект бе надградена и създадената през 2019 г. „Дигитална библиотека Пазарджик“, като се добави система за регистрация, отчитане и статистика на дигиталните обекти в различните библиотеки от региона, както и възможност за прехвърлянето им в Европеана. Партньор по проекта е софтуерната фирма „PC-TM“-София. Новият сайт е на адрес : www. libpz.eu

Коментари