Общество

Разполагаме с пет дни да коригираме данъчната декларация за 2016-та

До края на месец септември гражданите и фирмите могат еднократно сами да коригират данните декларирани с годишната данъчна декларация за 2016 г. Това става с подаването на коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, без да се извършва проверка от органите по приходите от администрацията. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

След изтичане на този срок корекции по подадени вече данни с декларации се извършват само след уведомяване на орган по приходите, назначаване на проверка и издадено разрешение за корекция.

НАП

Коментари