Институции Общество

Разградските лъвчета отново хващат пътя за Пазарджик

Общинските съветници в Разград се канят да прегласуват в същия вид решението си от декември за даряване на двете лъвчета Терез и Масуд на зоопарка в Пазарджик. Това се случва въпреки протестите на екоорганизации, въпреки позицията на екоминистерството, изразена от министър Нено Димов след среща с премиера Бойко Борисов и въпреки решението на областния управител на Разград Гюнай Хюсмен за връщане на решението като незаконосъобразно за ново решение.

 

На съвместно заседание на три от постоянните комисии към местния парламент, което прави около половината Общински съвет, днес бяха разгледани две докладни по темата за лъвчетата – на областния управител за връщането за ново обсъждане и на независимия съветник Милена Орешкова за предоставяне на пет от общо седемте лъва от разградския зоокът на Спасителен център в Холандия. По време на дискусията изненадващо се оказа, че община Разград има документи за собственост върху двете лъвчета. Отсъствието на такъв документ бе  основният аргумент за връщане на решението.

Пред съветниците обаче кметът д-р Валентин Василев показа две регистрационни карти, издадени от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Русе с дата 28 декември – точно една седмица след сесията, на която бе взето решението за даряване на лъвчетата на зоопарка в Пазарджик. Регистрационните карти са издадени на база актове за приплод, които пък са с дата 9 септември – един ден след като са родени лъвчетата.
Съществуването на тези актове не бе обявено на сесията на Общинския съвет на 21 декември, напротив: според протокола от заседанието заместник-кметът Галина Георгиева заявява, че лъвчетата нямат актове за приплод: „Да, малките имат само паспорти, а що се отнася до останалите лъвове, те са с актове за, т.нар. актове за приплод, които всъщност играят ролята на актове за собственост при движимите вещи, каквито са те.“. В регистрационните карти има още един неособено достоверен факт: в бързината е объркан адресът на юридическото лице-собственик на лъвчетата, община Разград се намира на бул. „Бели Лом“37А, а не на 31А.

По време на дискусиите кметът насочи вниманието на съветниците към факта, че след трите лъвчета в Разград е трябвало да се роди още едно, но след предложение от екоорганизациите бременната лъвица, заедно с партньора й са откарани в софийския зоопарк, където се считало, че условията са по-добри. Лъвчето обаче не е оживяло и  Василев изрази съмнение, че ще се намери ветеринар, който при аутопсия ще впише причината, посочена от „Четири лапи“ – възрастта на майката и близкородствените връзки между родителите.

Той съобщи още, че в деня след сесията – на 22 декември – е изпратил запитване до Министерството на околната среща и водите относно статута на Спасителния център „Фелида“ в Холандия“, дали отговаря на българските и европейски стандарти. Отговор все още нямало.

В края на заседанието съветниците гласуваха предложенията по комисии. Комисията по законност подкрепи предложението на председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев на сесията на 26 януари да се проведе дискусия по докладната на Областния управител за връщане на предишното решение, но с оглед нововъзникналите обстоятелства – документите за собственост и изчакването на отговора на МОСВ – гласуването да остане за февруарската сесия – с 3 гласа „за“ и 2 „против“.

Другите две комисии – по управление на общинската собственост и по околна среда подкрепиха решението от 21 декември да бъде потвърдено, съответно 5 гласа „за“, 2 „против“, 2 „въздържал се“ и 4 „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“. Предложението на Орешкова за предоставяне на холандския център срещна сериозен отпор и в трите комисии: в комисията по законност имаше 2 гласа „за“, 1 „против“ и 3 „въздържал се“, по собственост – съответно 3, 1, 5, а най-куриозно бе гласуването в екологичната комисия – 5 „въздържал се“.

Така лъвчетата Терез и Максуд по всичко личи отново поемат пътя към Пазарджик./dariknews.bg/

Коментари