Общество

Един разговор за магистратските професии

Пазарджик

„Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

 

Как се става съдия, прокурор, следовател?“ това бе темата на поредната среща с учениците  от Хв клас на Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик,  която се проведе в зала № 1 на Съдебната плата в гр. Пазарджик.

С учениците беседваха зам.-председателят на Административен съд – Пазарджик, Десислава Кривиралчева и съдия Христина Юрукова. Разговорът се фокусира върху това какви са изискванията за професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“ според Закона за съдебната власт и какъв статут имат административните съдии в Република България. Учениците разсъждаваха по въпроса какви качества трябва да притежава човекът под тогата, след като лекторите ги запознаха с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Като лектор по днешната тема беше поканена прокурор Петя Ташкова от Районна прокуратура  – Пазарджик, която представи пред учениците своята професия и им разказа интересни казуси от работата си.

Коментари