Общество

Работодателски организации организират протест срещу увеличението цената на електроенергията

Пазарджик Асоциацията на индустриалния капитал и Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик  организират на 29 юли 2015 г. от 11.00 часа ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ на ръководители, работници и служители, работещи в предприятия от Пазарджик, за изразяване на несъгласие с подготвяното увеличение на ценовата добавка „Задължение към обществото“ от 1 август 2015 г.

Планирани са два сборни пункта – в градинката пред входа на „Елхим – Искра“ АД и пред магазин „Явор“ на бул. „Мария Луиза“.

Протестното шествие ще започне  от първия сборен пункт в 11.00 часа на 29.07.2015.

Маршрутът на шествието е следният: от градинката пред входа на „Елхим-Искра“ АД по ул. „Искра“, през двата моста на река Марица, по ул. „Струма“ до бул. „Мария Луиза“, където ще се присъединят протестиращите от втория сборен пункт, по ул. „Цар Шишман“ до бул. „България“, по бул. „България“ до разклона за ул. „Екзарх Йосиф“, по ул. „Екзарх Йосиф“ до  сградата на Областна администрация Пазарджик.

Протестът е с искания за :

Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;

• Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;

• Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.

Коментари