Институции Общество

Работна среща със здравните медиатори от област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Днес в РЗИ Пазарджик, инспектори от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ и дирекция „Надзор на заразните болести“ проведоха работна среща със здравните медиатори от областта.На срещата служителите на РЗИ представиха пред медиаторите предстоящите дейности свързани с изпълнението на целите и задачите на Национални здравни програми: Ваксинопрофилактика на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години, Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и Сексуално предавани инфекции /СПИ/ в Република България 2021-2030 г., Национална програма за превенция на рака на маточната шийка, Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021 – 2030 г.

В конструктивен тон се обсъдиха проблеми свързани със съвместната теренна работа, както и особености при работа с различни фокусни групи: социално слаби и неосигурени лица, родители на деца подлежащи на имунизации, превенция на ХИВ и СПИ в маргинализирани етнически общности, организиране и провеждане на изследвания на терен за ХИВ, СПИ и хепатити, както и подобряване на процеса на комуникация за промяна в поведението и достигане до общността.

На здравните медиатори се раздадоха здравно-информационни материали.

Коментари