Институции Общество

Работещите в региона намаляват, но средната заплата расте

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик в края на септември 2020 г. намаляват с близо един процент (0.7%) спрямо края на месец юни, като достигат 57,9 хиляди. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт, предоставени от Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. От тях става видно също, че намалението е в частния сектор, където наетите лица намаляват спрямо второто тримесечие с 1.2%, докато в обществения се увеличават с 1.0%.Спрямо същия период на предходната година в края на септември наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта Пазарджик са с 4.6% или с 2.8 хил. по-малко, като намалението на наетите в частния сектор е 6.3%, а в обществения сектор те се увеличават с един.

Статистиката отчита увеличение и на средната брутна месечна работна заплата в област Пазарджик. За юли 2020 г. тя е 1 071 лв., за август – 1 069 лв., и за септември – 1 117 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 2.6% и достига 1 086 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 217 лв., а за частния – 1 044 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 14.4% в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 г. област Пазарджик е на 13-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 855 лв., София – 1 297 лв. и Враца – 1 262 лв.

Коментари