Общество

Работещите в областта леко намаляват, заплатите се задържат

Пазарджик Леко намаление на работещите отчита статистиката за региона към края на месец септември 2017 г. Данни на Отдел "Статистически изследвания – Пазарджик" показват, че наетите са по-малко с 1.2% спрямо края на месец юни 2017 г., като достигат 58.7 хиляди.

 

Спрямо края на второто тримесечие на тази година намалението им е с 2.1%. съпоставено с края на септември 2016 г. намалението е с 5.9% или с 3.7 хиляди по-малко работещи, като намалението на наетите в частния сектор е с 6.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в областта за юли 2017 г. е била 824 лв., за август – 796 лв. и за септември – 843 лева. Спрямо второто тримесечие на годината намалява с 0.5%, но спрямо третото тримесечие а 2016 г. се нараства с 10.3%.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Пазарджик отново е на 14-то място по показателя „средна работна заплата“.

Коментари