Общество

Пътят към книгата като път към новата гледна точка в живота

Написано от ПЗИНФО

Ракитово

Четирима възпитаници на ВУИ"Ангел Узунов" станаха читатели на библиотеката в Ракитово. наричат ги “Паднали ангели“, отритнати от обществото и в същото време най-активните участници в обществените празници (общински и читалищни).

24 май доведе в читалището в родопския град 7 момчета от училището-интернат, а от библиотеката са доволни от посещението, защото тези ученици най-много се нуждаят от нова гледна точка, която да смени пътя на живота им. А такава сила има само…прочетената книга! За да открият пътя към читалищната библиотека заслуга има техния учител Свилен Топчиев.

Коментари