Институции

Първо заседание на Областния съвет за развитие

Септември В понеделник 25.01.2016 г., областният управител Трендафил Величков, свиква първото за 2016г. заседание на Областния съвет за развитие. Домакин на заседанието ще бъде кметът на община Септември Марин Рачев.

 

Основни акценти в дневния ред са: обсъждане и съгласуване на  „Стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик 2016-2020 г.”, дискусия по въпроси свързани с ВиК сектора в област Пазарджик – Асоциация по ВиК, Приемане на Индикативен план за дейността на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик за 2016 г., както и въпроси свързани с текущи актуални дейности на Община Септември.

Коментари