България

Първи договори за помощ от фонд „Солидарност“

София

В присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в МРРБ бяха сключени първите договори, по които 10 публични институции получават безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ във връзка с бедствията от периода 19-23 юни на миналата година. Общата стойност на подписаните днес договори е 6 420 766.28 лв., а общините, които днес сключиха контракти са Копривщица; Шумен, Антон, Созопол; Габрово, Никола Козлево, както и град Добрич, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Благоустройство и геозащита“. Договорите подписа заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството и координатор на помощта от фонд „Солидарност“Деница Николова.

„Изключително се радвам на тази дългоочаквана финансова подкрепа от Европейския съюз, много усилия вложихме в този процес, но има още какво да извървим като стъпки.“ Това каза регионалният министър Лиляна Павлова по време на официалното подписване на договорите. По думите й те не са с голяма стойност, но са с голяма значимост за страната и за хората.

„С финансовата помощ ще бъдат изпълнени проекти за възстановяване на засегната от бедствията републиканска пътна инфраструктура, ще бъдат извършвани укрепителни и отводнителни работи, ще се изградят подпорни стени“, обясни още Павлова. Тя подчерта, че страната ни е подала три заявления за подпомагане към ЕК – едно за справяне с последиците от наводненията от м. юни 2014 г., с декларирани щети в размер на 311 милиона евро, едно за регионално бедствие за наводненията в Мизия от м. август 2014 г., с щети за 75,191 млн. евро, както и за бедствията от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., с общи преки щети 243,305 млн. евро.

По първото заявление на България бяха предоставени 10,5 млн. евро. По второто – страната ни предстои да получи 1,98 млн. евро, а третото е в процес на оценка от ЕК, но се очаква да бъдат отпуснати над 6 млн. евро. С третото заявление България се възползва от възможността да поиска авансово средства.

„Поискахме авансовото финансиране по третата заявка и в това отношение сме новатори, тъй като виждаме колко време отнема процедурата, а целта ни е да получим средства до края на годината и да не се окаже, че реално финансирането по тези бедствия ще дойде чак след една година“, подчерта министър Павлова. „Надявам се, че и по отношение одобряването на аванса ще бъдем първи, иновативни и различни, за да може средствата да достигат по-бързо до своите получатели“, беше категорична регионалният министър.

Помощта, получена от фонд „Солидарност“ на ЕС се разпределя между пострадалите общини и ведомства на базата на приетата с Решение на Министерския съвет методология. След определяне на помощта, която всеки орган може да получи, се определят операциите, които ще бъдат финансирани и се отправя покана към конкретните органи, които могат да получат финансиране да подадат проектни предложения. Предвид факта, че времето от подаването на заявлението до одобряването на средства по нея отнема повече от година, процедурата за кандидатстване от страна на изпълнителните органи и необходимите документи са максимално опростени с оглед на навременното стартиране на възстановяването на засегнатата инфраструктурата.

По схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за щетите от бедствията през юни миналата година бяха получени общо 23 проектни предложения, с които беше поискано финансиране на обща стойност 18 876 992,89 лв. при разполагаем ресурс 20 618 574,99 лв.

Основната цел на проектите е да се подпомогнат институциите да бъде възстановена инфраструктурата, пострадала от бедствието.

Бенефициентите имат срок от 18 месеца за реализиране на проектите.

Очаква се в най-скоро време да бъдат одобрени проектите и на останалите изпълнителни органи, кандидатствали за средства по първото заявление.

 

Коментари

Остави коментар