Институции

Проф. Лозан Митев бе водещ лектор на тема агресия в Спортното училище

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Как и защо възниква агресията сред децата? Как да се справим с нея? Могат ли физическото възпитание и спортът да помогнат? На тези и други актуални въпроси, свързани с агресията в училище, бе посветен семинарът, който се проведе в Спортно училище град Пазарджик. Темата на семинара бе „ Агресията сред учениците и противодействието й чрез физическо възпитание”. На форума присъстваха всички треньори от Спортното училище, както и учители по физическо възпитание и спорт от Пазарджик и областта.  

Водещ лектор на семинара бе проф. Лозан Митев, председател на Общото събрание на Национална спортна академия „Васил Левски“ и директор на Националната олимпийска академия на БОК. Той представи тенденциите и формите на разпространение на насилието сред младите хора в съвременното общество и основните проблеми при опитите на възрастните да се справят с това негативно явление. Проф. Митев подчерта, че е  необходима цялостна стратегия за преодоляване на агресията в училище и акцентира върху необходимостта от връщане към основните принципи на Възрожденската педагогика. Като особено успешна той изтъкна практиката чрез спорт и физическо възпитание да се въздейства за изграждане на характерите при младите хора. Според него това е най-благоприятен положителен механизъм за противопоставяне на насилието.

На семинара присъстваха още доц. Сандански от НСА, госпожа Спасова от РУО – София, както и Ваня Апостолова от РУО – Пазарджик и директорът на училището В Сарая, който е сред инициаторите за срещата. Всички те изразиха своята подкрепа към усилията на учителите по физическо възпитание да работят за издигане авторитета на училището и цялостното възпитание на младото поколение.

Коментари