Избори Институции

Промяна в състава на ОИК Септември

Написано от ПЗИНФО

Новоназначеният заместник-областен управител Стефан Димитров е овакантил място в ОИК Септември.

От решение на ЦИК става ясно, че в Централната избирателна комисия е постъпила молба от Стефан Йорданов Димитров за освобождаването му като член на ОИК – Септември, област Пазарджик, с приложено доказателство за възникнала несъвместимост съгласно чл. 66, ал 1, т. 6 от Изборния кодекс.

За това ЦИК го е освободил като член на Общинската избирателна комисия в Септември.

 

Коментари