Политика

Пролетно издание „Стандартен Евробарометър“ за 2019 г.: Европейците са оптимистични за състоянието на ЕС

Написано от ПЗИНФО

София, 5 август 2019 г.

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в длъжност на Комисията „Юнкер“.Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.

Сред основните констатации са:

–      Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства или парламенти.

–      Мнозинството от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС.

–      Рекордно висока е подкрепата за еврото.

–      Гражданството на ЕС и свободното движение се възприемат като най-важни постижения на ЕС.

–      Изменението на климата се нарежда на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.

 

Коментари